«Մարտի 26-ից ապրիլի 1-ը Ուսումնական արձակուրդ»

«Рудольф Эрих Распе»

 • Ստեղծագործությունների ընթերցում, մեկնաբանում,
 • Համագործակցային աշխատանքների կազմակերպում, խրախուսում

Բովանդակություն

«Приключений барона Мюнхгаузена«

Աշխատանքի գործնեություն՝

 • վերլուծություններ
 • թարգմանություններ
 • նմանատիպ հտքիաթ հորինել
Реклама
Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Проект » Туманяновский словарный флешмоб»

19.02-23.02

Участники проекта: учащиеся 3-1 класса

1.Перевод и объяснение слов Туманяна / диалектная лексика/

Եղյամ- Խոտի վրա (գետնին) նստած աստղանման սառցային բյուրեղիկներ -иней

Համառել-չզիջել   -упорствовать -упрямиться

Մամուռ-քաերին  , ծառերից և ալյուր անարմատ բույս-мох

Մամռած-Մամուռով ծածկված обросший мхом

Կարգել-նշանակել   — назначить

Ակ-Այն տեղը ,որտեղից դուրս է գալիս (Բխում է) աղբյուրի ջուրը  -родник, ключ

Չրթչրթալ-թռչնային ձայն հանել-щебетать

Շնչակտուր-շունչը կտրվելով -задыхаясь

Չափար-ցանկապատ  -забор

Թևին տալ- թռչել    -лететь

Հանդարտ – խաղաղ հանգիստ մեղմ- спокойно

Հեզ-մեղմ, քնքուշ, նրբին- ласково, нежно

Վար-ներքև  — вниз

Ցրտահար-ցրտից վնասված, ցուրտը տարած  -замерзший, отмороженный

Մի օրավոր հող-մեկ օրում վարելու հող-земля, которую нужно вспахать за день

Զարհուրած-սարսափած — ужасаться,  испуганный,

Ռանչպար- հողագործ  -земледелец

Ղրկած-ուղարկած — отправленный

Դուրս է գալիս –պարզվում է -выходит. получается

Մի լուծ  եզ – մի գութանով վար անող եզներ  -волы,которые пашут землю одним плугом

Պարգև- նվեր, ընծա -дар,подарок

Հափշտակել-խլել ,գողանալ- захватить, украсть

Քթոց-բարակ ճյուղերից հյուսված զամբյուղ  -корзина, плетенка

Փչակ-ծառի բնի մեջ առաջացած խոռոչ- дупло

Տիրանալ– ուժով տեր դառնալ- овладеть силой

Չարամիտ-չար մտքեր ունեցող-злонамеренный, иметь злые мысли

Սպառնալ-վախեցնել, հա տալ- пугать

Գեթ-գոնե  — хотя

Էս միջոցով- այդ ժամանկ -в это время

Զարուհիկ-վախեցած ,վախվորած  — испуганный

Իրավ-ճիշտ ,իսկապես- правильно, на самом деле

Կռավան-կռկռան  -каркающий

Չարալեզու – չար լեզու ունեցող, չարոխոս  злословить, иметь злой язык

Պահուստ- նեղ օրվա համար պահվաած запасы на черный (плохой) день

Պոչը քաշել-թողնել հեռանալ -уйти

Անժաժ-անշարժ  не двигаясь

Ճղնակոտոր-ճուղերը կոտրված- сломаные ветки

Մարմարդ-մեղմ, հանդարտ, թույլ- медленно, слабо

Կոկոս-արևարդրաձայի բույս-кокос

Ծակուռ-փչակ  -дупло

Բոմբ-ռումբ- бомба

Ապրուստ- ապրելու միջոց -средства существования

Նեղ-չոր խոտ  -солома

Նվազել-քչանալ ,պակասել, բարակել  -уменьшаться, убавляться

Լղարել-նիհարել    -худеть

Ռանգի յայլի-պարի տեսակներ  -вид танцев

Տռզել-գիրանալ ,փքվել  -толстеть

փութ-ծանրություն չափ- пуд (мера веса- 16 кг).

մշակ-ծառա — слуга

լիդր-ծանրություն չափ — литр

գզել-բուրդը բամբակը  գործիքով մաքրել և պատրաստել մանելու համար-трепать шерсть

մանել-բուրդը բամբակը  ոլորելով թել պատրաստել -прясть

Մուռ-մամուռ -мох

քարեք-պատին  ամրացված տախտակ դարակ վրան զանազնա իրեր դնելու համար -полка

խալիչա-գորգ, հաստ գործվացք հատակը կամ պատերը ծածկելու   համար-ковер

Ունևոր -հարուստ -богатый

պարտամուրհակ-զրուցել-փասթաթուղթ դրամական սլարտքի մասին дркумент о долге

անկարելի — անհնարին -невозможно

տրեխ-կաշվե ոտնաման, որը կարվում է  տնային   պայմաններում կիսամշկ կաշվից  -лапти

շալակատար-բեռնակիր, շալոկով բեռ տանող -грузчик

տարակաուսած-այստեղ տագնապած -обеспокоенный

մոլորել-այնտեղ շփոթել, իր անելիքը չիմանալ — растеряться

զղչալափսոսալ մի բան արած կամ չարած լինելու համար -сожалеть

օտարական-անցոնոթ  օտար մարդ -чужестранец

ծակունք-ծաղիկներ -цветы

ալվան-վառ կարմիր -ярко-красный

վիճակ հանել-նախապես պահված իրը հանելով դար տիրոջ ապագան գուշակել -предугадывать

բանեցնել- այստեղ աշխատացնել- зставлять работать

ջոկ- առանձին — раздельно

ապրանք-այստեղ ընտանի կենդանի (անասուն)  — домашнее животное

թոկ-պարան  -веревка

ավերակ-այնտեղ փլատակ,  ավերած, ամայացված շինություն -развалина

խարխուլ քանդվելու աստիճանի հասած -полуразрушенный

զանգատվել-բոխոքել, դժգոհել  -жаловаться

Чтение  сказки  «Бездельница Ури «по ролям.

 images (1)

Работа над переводом мультфильма

Рубрика: Проекты, Uncategorized | Оставить комментарий

Скоро Весна!

Читаем вместе на общем утреннем занятии стихотворение С. Есенина «Черёмуха»

Весна долгожданна, весела и игрива. Стихи о весне в творчестве русских поэтов передают радостное настроение смены природы с зимнего времени года на весну.

Стихи полны весенних событий, пробуждения природы, появления первых листьев, травы и долгожданного тепла ласкового солнца. Природа пробуждается, распускается, веточки с листочками тянутся к солнцу, переплетаясь от ветерка, словно рифмы из строк весенних стихов.

Черёмуха  (ծտի բալ)

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черемуха душистая
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

кудри-գանգուրներ                                                                                                                                   роса- ցող                                                                                                                                      проталинки    -место, где стаял снег и открылась земля.                                                           медвяная- մեղրագույն
под кручею -ներքեւում

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Проект » Это -Я»

13.02-23.02

 

Сроки проекта: 13-23 февраля

23.02Участники проекта: ученики 3-5  классов и студенты 1-4  курсов колледжа

Ход проекта

         Это я

1. Поместите в блог свою фотографию и напишите о себе :                                                      ( можешь  представить в виде аудио- или видео-)

 • имя,
 • место проживания,
 • возраст,
 • цвет глаз, волос,
 • любимый цвет,
 • любимое животное,
 • любимая игрушка,
 • любимое стихотворение
 • что люблю и что не люблю.
 • что о тебе думают твои родные, твоя семья.

Ануш Агаджанян 4-ый курс

Акопян Марина 2-ой курс

Габриелян Гоар 4-ый курс

Акопян Овсеп 3-1 класс

Каграманян Сос 5-2 

Етер Симонян  4-2

Улиханян Армен  4-1

Тумасян Лиана  3-1

Овсепян Мане    3-1

Даниелян Ваан  4-2

Оганесян Анна 4-1

Бахдоян Ашот  5-3

Григорян Минас 5-2

Саакян Сона 5-2

Наапетян Софи 4-2

Шахсуварян Ани 4-2

Дадоян Анжела 4-1

Овсепян Наре 3-1

Бадалян Ирен 4-2

Тадевосян Рубен 5-1

Наапетян Натали 5-3

Шатверян Вика 5-3

Мадоян Мари  5-1

Манукян Жора  5-2

Аветисян Нарек  5-1

Улиханян Армен 4-1

Гаспарян Габриэль 4-2

Майилян  Мане 3-1

Рубрика: Программы | Оставить комментарий

Ох, до чего вкусные получились блины!

 

 

 

 

Рубрика: Проекты | Оставить комментарий

Печём блины, оладьи к Масленице!

9.02

Студенты 3-4 курса :Пайцар Арутюнян, Седа Седракян, Гоар Габриелян , Киракосян Сусанна

Будем печь блины, оладьи и угощать.

Как известно, масленичные гуляния происходят всегда накануне Великого поста. И в нынешнем году Масленица – традиционный русский праздник, символизирующий веселые проводы зимы и встречу весны – состоится с 16 по 22 февраля. Главные атрибуты этого веселого и любимого народом праздника – шумные гуляния с песнями, играми, хороводами и щедрым обильным угощением.

Приготовьте вкусные блюда из данных рецептов:

блиныоладьи

 

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Իմ քաղաքը իր լավ ու վատ կողմերով

Համ լավ օր անցկացրեցինք, համ էլ մեր քաղաքի կարևոր խնդիրներ նշեցինք․․․․

Рубрика: Проекты, Ձմեռային ճամբար | Оставить комментарий