Проект “Дни Мхитара Себастаци”.

Проект “Дни Мхитара Себастаци”.

Посвящается празднику учебно- образовательного комплекса «Мхитар Себастаци».
Тема: “Я и моя школа.” « Моя школа- школа будущего»
Продолжительность проекта :с 13-ого по 18-ое ноября.
Участники проекта: учащиеся 4-5  классов.


Цели проекта: организация развития обучения учащихся по теме школа, школа будущего, моя школа вчера, сегодня и завтра, какой я хочу видеть мою школу, посредством различной деятельности (учебные путешествия, сбор информации, разработки, фотографии… )
Задачи:
Формирование необходимых знаний посредством деятельности учащихся;
Развитие и формирование у учащихся навыков наблюдений, исследований посредством реальной деятельности; интервью у учителей и родителей, создание фотогаллереи.
Развитие умений работать в группе , индивидуально, предполагается семейный проект.
Формирование навыков медиатехнологий -Paint, WizardBrash;
Виды деятельности:

Переводим  сказки для самых маленьких 4-ый кл, бани М.Гоша и В. Айгекци   5 кл.
1. Учащиеся  находят интересную инфорацию Мхитаре Себастаци, о мхитаристах;
2. Используя ресурсы Интернета находят интересные сведения о школе;
3. Используя фотоаппарат, видеокамеру, учащиеся снимают и собирают интерсную фотоколлекцию;

Задание
Создают видеофильмы (интервью у родителей),                                                             Готовят презентации :»ЯСебастаци » , Сочиняют сказки: “Вот она какая, школа будущего”,   “ Жила- была школа”

 

Реклама
Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Կոմպոստ տերևից. նախագիծ

 

            

Մասնակիցներ. Քոլեջի սովորողներ, դասավանդողներ

Ժամանակահատված.նոյեմբերի 13-16 ուսումնասիրություններ, քննարկումներ, տարաների հայթայթում առաջարկներ , 16-17 գործնական աշխատանքներ

Նպատակը

 1. Պոլիէթիլենային մեծ թափոնները օգտագործել որպես կոմպոստի պատրաստման տարա, կարելի է օգտագործել նաև ցանցային թափոններ՝ վերածելով արկղերի, կարող են լինել այլ թափոնային լուծումներ (կարևոր է, որ տարան ունենա օդափոխող անցքեր)
 2. Չորացած տերևները նպատակային օգտագործել՝ նախ մաքրել շրջակա տարածքը թափված տերևներից և այն որպես կոմպոստի պատրաստման հիմնական նյութ՝ առանց խառնուրդի,   թափոնից վերածել օգտակար պարարտանյութի
 3. Նախնական փուլում սովորողներին տեղեկացնել կոմպոստի պատրաստման տեխնոլոգիային հանձնարարելով կատարել նաև անհատական ուսումնասիրություններ և առաջարկներ
 4. Ձեռք բերել նոր հմտություններ և կարողություններ և դրանք կիրառել գործնական աշխատանքներում
 5. Ծանոթանալ տերևից ստացվող կոմպոստի արդյունավետ օգտագործման եղանակներին
 6. Ձեռք բերած տեխնոլոգիական հմտությունները տարածել և կիրառել այլ տարածքներում

Արդյունքում

 1. Թափոնին (չորաած տերև) երկրորդ կյանք տալով ստանալ պարարտանյութ՝ հետագայում հողը պարարտացնելու նպատակով
 2. նոր տեխնոլոգիական հմտությունների  կիրառում և օգտագործում տերևից կոմպոստ ստանալու գործընթացում
 3. Ստացված կոմպոստի ճիշտ օգտագործելու հմտության, կարողության, կիրառում և փորձի փոխանակում կրթահամալիրի այլ դպրոցներում և ընդհանրապես

 

Рубрика: Քոլեջ | Оставить комментарий

Виды деловых писем

7.11.-15.11

Письмо — самый распространенный способ обмена информацией, оно объединяет огромную группу самых различных по содержанию документов, выделяемых по способу передачи текста (по почте). Письма составляют большую часть входящих и исходящих документов любого учреждения и имеют множество разновидностей.

Виды деловых писем

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  с видами деловых писем, переведите  основные значения

следующих писем :

Коммерческие – используются при подготовке к заключению коммерческой сделки, а также при выполнении условий договоров:

 • оферта (письмо-предложение) – заявление лица о желании заключить сделку с указанием конкретных условий сделки;
 • письмо-запрос — обращение одной стороны к другой о желании заключить сделку, как правило, без указания условий сделки либо уточнить какой-то вопрос при осуществлении сделки;
 • благодарственное письмо – содержит выражение благодарности по какому-то поводу;
 • гарантийное письмо – содержит в себе подтверждение определенных обязательств;
 • письмо-приглашение – содержит приглашение на какое-то мероприятие;
 • информационное письмо (письмо-извещение, письмо-сообщение, письмо-уведомление) — предполагает информирование о каких-то событиях либо фактах, которые составляют интерес либо могут заинтересовать адресата;
 • письмо-напоминание — содержит напоминание о выполнении договоренностей, обязательств и меры, которые будут приняты в случае их невыполнения;
Рубрика: Քոլեջ, Uncategorized | Оставить комментарий

Ծնվե՛լ ու մնալ հավիտյան անմե՜ռ —

Էլ ինչո՞ւ սեղմենք նրա կյանքը մեծ
Օրորոցի ու շիրմի արանքում…
Ծնվե՛լ ու մնալ հավիտյան անմե՜ռ —
Ո՞վ չէր երազի մեզանից կյանքում:
Գ.Էմին

  

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Ուսումնական աշուն 2017՝ անհատական աշխատաժամանակ

Հոկտեմբերի 30-նոյեմբերի 3

DSC02097

30․10․

ճամբարի սկիզբը՝ 9:00

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար

09:00 — 09:20 առավոտյան ընդհանուր պարապմուն /Արևելյան դպ․/

09:20 — 11:00 Նախաձմեռային պատրաստության աշխատանք, պարտիզապուրակային աշխատանք

Проект «Мой город»

ժ.11-ից-15․00  4-5 դաս, սովորողների  /Նարե Թահմասյան, Միլենա Բաբասյան,  Մադոյան Մարի, Ռուբեն Թադևոսյան/                                                                                                                     և քոլեջի 1-2  կուրսի ուսանողների հետ գնում ենք իրականացնելու   <<Իմ Երևան >> նախագիծը

  Օրվա ամփոփում

Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

«Литературный Ереван» /дом-музей Е. Чаренца, Ов. Туманяна.

1. 11.

С учащимися 4-5 кл. Восточной школы и студентами 1-2 курсов.  Посещение дома-музея Е. Чаренца   

и  Ов. Туманяна

В центре столицы Армении, в Ереване, по адресу улица Маштоца 17, находится дом-музей Егише Чаренца. Музей стал неким местом «паломничества» для каждого армянина

 

.

 Ов. Туманяна

Дом –музей известного писателя, мыслителя и поэта Ованеса Туманяна, по проекту архитектора Григория Агабабяна, был открыт в апреле 1953 года. Основателем и первым директором музея была дочь поэта А. Туманян.

 

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

«Литературный» Ереван /дом -музей Х. Абовяна/

30.10.

С учащимися 4-5 кл. Восточной школы и студентами 1-2 курсов.

Прогулка по Еревану, знакомство с улицами, достопримечательностями, памятниками.Посещение дома-музея Х. Абовяна.

 

25 апреля 1938 года в Канакере, старинный доме, где родился Абовян, было решено превратить в музей. Одноэтажный дом с плоской крышей, тремя комнатами и большой верандой построил его дед Абов около 200 лет тому назад.

.

 

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий